Imaxe:

Las mariscadoras

Autores/as:
Cronoloxía:
1969

O lenzo é outro exemplo da desvinculación entre as cores e as formas que están realizadas mediante unha serie de trazos. Nesta composición, a liña e a cor concíbense como elementos autónomos, dominan a cor vermella, o azul índigo e o laranxa, aos que se suman trazos xeométricos moi simples que complementan os planos de cor. Unha concepción que leva parella unha tendencia á síntese e á esquematización das formas chegando á construción dunha linguaxe plástica propio que se pon de manifesto nos óleos, gravados e murais de Seoane. As figuras femininas, que toman o protagonismo do cadro, son un dos arquetipos populares galegos presentes na obra do pintor. É un exemplo da referencia a Galicia e da intención de destacar o papel das mulleres traballadoras, neste caso as mariscadoras.

Folla técnica

Número de inventario:
3956
Materia / Soporte:
Lenzo
Contexto cultural / Estilo:
Vangarda histórica galega
Autores/as:
Cronoloxía:
1969
Clasificación:
Pintura
Iconografía:
Temas sociais
Figura. Feminina
Sala:
Procedencia:
Asignación. Doazón: Seoane, Maruxa (03/12/1992)
Historial:

EXPOSICIÓNS:
Ano 1990: Novas adquisicións. Museo de Belas Artes dá Coruña, Decembro.
Ano 1991: Luís Seoane 1910-1979. París, Casa de España, 4 de xuño ao 6 de xullo.
Ano 1999-2000: Luís Seoane, pinturas, debuxos e gravados, 1932-1979, Centro Galego de Arte Contemporánea, Santiago de Compostela, 20 decembro 1999-27 febreiro de 2000.

Medidas:
Con marco: Altura = 119 cm; Anchura = 152 cm; Profundidade = 3,5 cm
Lenzo: Altura = 114 cm; Anchura = 146 cm
Técnica:
Pintura ao óleo
Obxecto:
Cadro