As mulleres no Museo

Tipo de visita:
Visita dinamizada
Nível:
1º, 2º, 3º, 4º ESO e Bacharelato
Duración:
1h 15min
Obxectivos:
  • Achegarse a unha visión da historia da arte na que as mulleres son as protagonistas
  • Coñecer as dificultades que as mulleres tiveron ao longo da historia para ser recoñecidas profesionalmente como artistas
  • Descubrir exemplos de mulleres artistas da antigüidade e da contemporaneidade
  • Relacionar a arte con outros eidos culturais como a literatura
  • Reflexionar sobre moitas das mensaxes, non sempre explícitas, que as imaxes nos envían
  • Promover valores como a igualdade e a non discriminación por razóns sociais, raciais ou de xénero

Que papel xogan e xogaron as mulleres no mundo da arte? Esta será a cuestión fundamental que nos servirá como fío conductor e punto de arranque da visita. Centrarémonos en dous aspectos distintos: a representación artística da muller durante a historia da arte e o papel da muller como creadora.

Comezaremos o noso percorrido observando distintas obras onde veremos a representación da muller e reflexionaremos sobre a evolución que a súa imaxe tivo desde a antigüidade ata a actualidade. Veremos retratos de mulleres insignes da nobreza e a monarquía durante a idade moderna, percibiremos a ampliación do universo feminino durante o século XIX, reflexionaremos sobre a evolución da moda e o que isto trouxo consigo (a aparición da estética das femme fatales, do look ao garçon, a chegada do pantalón ao armario feminino, etc), descubriremos a identificación da muller galega coa terra e a patria por parte dos pintores renovadores, e falaremos dos cambios, relativos, que supuxeron as vangardas artísticas na visión e a representación da muller.

Nos achegaremos a figura da muller artista e o seu papel e evolución no mundo da historia da arte. Cantas mulleres artistas coñeces? Cres que na actualidade a muller ten, no eido creativo, as mesmas oportunidades que o home? Podemos falar de estética masculina e feminina na arte? Que papel xoga a publicidade no xeito de entender a representación da muller? Reflexionaremos e debatiremos sobre todas estas cuestións ao longo do noso percorrido.