Biblioteca

A Biblioteca do Museo de Belas Artes da Coruña é unha biblioteca especializada en arte, adscrita á Rede de Bibliotecas de Galicia.

A biblioteca, atendida por persoal especializado, supón un servizo fundamental para o persoal técnico do museo no traballo diario de catalogación e investigación de obras, ademais de na organización de exposicións temporais e actividades culturais.

O acceso á mesma está aberto a investigadores, especialistas e público en xeral interesados na súa temática, con solicitude previa.

O fondo bibliográfico inclúe máis de 17.500 volumes impresos (obras de referencia, monografías, catálogos de exposicións...), e un importante número de publicacións periódicas nacionais e internacionais e catálogos de poxas, entre outros materiais.

As áreas temáticas que comprende son: historia da arte galega, española e universal, patrimonio cultural, restauración e conservación, lexislación cultural, museoloxía e outras materias afíns.


CATÁLOGO

O catálogo da biblioteca está dispoñible a través de Internet no Catálogo da Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia 

Unha vez acceda ao catálogo, na opción Na biblioteca, escribir: A Coruña - Biblioteca do Museo de Belas Artes

Ademais dos fondos que figuran no catálogo, para a consulta de números concretos de publicacións periódicas, catálogos de poxas e outros materiais, contactar directamente coa biblioteca.

FONDO BIBLIOGRÁFICO E COLECCIÓNS

 

Consulta as novidades da biblioteca!

Monografías

Publicacións periódicas

 


HORARIOS E CONDICIÓNS DE ACCESO

SERVIZOS AO PÚBLICO

SERVIZOS A INSTITUCIÓNS

CONTACTA COA BIBLIOTECA

 

Consulta o listado de publicacións do museo


Máis información:
Historia da biblioteca
Espazos e instalacións
Consulta a biblioteca en Pinterest