Visitas

As visitas á colección do museo comprenden actividades de público escolar, adulto e de atención á diversidade.

A programación destinada á comunidade educativa inclúe visitas comentadas e actividades que abranguen dende a Educación Infantil ata o Bacharelato, favorecendo que desde pequenos adquiran o costume de asistir aos centros culturais e de estar en contacto directo coas obras de arte. 

No caso das visitas para público adulto, o Museo organiza actividades que fomenten e favorezan o coñecemento da colección do museo en particular, e do mundo da arte en xeral. Visitas guiadas, cursos sobre arte e museos, coloquios, xornadas, presentacións e conferencias; son algunhas das propostas coas que se presenta unha alternativa cultural e de calidade para o tempo de lecer.

As visitas de atención á diversidade pretenden fomentar a participación de todas as persoas nas actividades educativas que se desenvolven no museo, favorecendo o acceso e a inclusión de todos e todas no ocio e na cultura.

Visita dinamizada - 4º-6º Educación Infantil

No que dura un ano a Terra da un xiro ao redor do sol, as estacións sucédense unhas a outras e o calendario está cheo de celebracións e fitos que rompen o transcurso da nosa vida cotiá.

Nesta actividade as nenas e os nenos darán un paseo polo museo observando aquelas obras nas que identificamos festividades, eventos do día a día e cambios estacionais. 

Como recoñecemos o paso das estacións? Cantos días ten unha semana? Que facemos durante as vacacións? Pode facer frío ou calor nun cadro? 

Visita dinamizada - 4º - 6º Ed. Infantil

A fauna e a flora mariña, os seres mitolóxicos acuáticos, os traballos relacionados co mar, as paisaxes, os fenómenos atmosféricos, o ciclo da auga e os seus distintos estados… A auga como fonte de vida será o fío conductor desta actividade na que observaremos as obras do museo que nos amosan o medio acuático.

De xeito comprensivo e aludindo a aspectos familiares da nosa contorna, reflexionaremos sobre este importante ben que temos que coidar.

Visita dinamizada - 4º-6º Educación Infantil

Carolina é unha nena de cinco anos que ten que cambiar de cidade. As mudanzas son sempre moi estresantes e ela aínda non fixo a súa maleta. Axudámoslle a facela?

O que levamos na maleta é unha actividade que ten como fío conductor o tema das emocións e como as xestionamos. As obras de arte do museo foron realizadas para espertar no espectador distintas sensacións; durante esta visita os nenos e nenas irán expresando como se senten diante dos cadros e esculturas do museo.