Visitas

As visitas á colección do museo comprenden actividades de público escolar, adulto e de atención á diversidade.

A programación destinada á comunidade educativa inclúe visitas comentadas e actividades que abranguen dende a Educación Infantil ata o Bacharelato, favorecendo que desde pequenos adquiran o costume de asistir aos centros culturais e de estar en contacto directo coas obras de arte. 

No caso das visitas para público adulto, o Museo organiza actividades que fomenten e favorezan o coñecemento da colección do museo en particular, e do mundo da arte en xeral. Visitas guiadas, cursos sobre arte e museos, coloquios, xornadas, presentacións e conferencias; son algunhas das propostas coas que se presenta unha alternativa cultural e de calidade para o tempo de lecer.

As visitas de atención á diversidade pretenden fomentar a participación de todas as persoas nas actividades educativas que se desenvolven no museo, favorecendo o acceso e a inclusión de todos e todas no ocio e na cultura.

Visita comentada - 1º, 2º, 3º, 4º ESO e Bacharelato

Como se representou o corpo ao longo da Historia da Arte? É a beleza algo obxectivo? Existe un único canon? Emitimos xuízos estéticos do mesmo xeito sobre un cadro antigo que sobre unha obra contemporánea? Tiñan interese os artistas do pasado en representar a diversidade das persoas e do mundo? Ten a arte que ser fermosa? 

Visita comentada - 1º, 2º, 3º, 4º ESO e Bacharelato

Un percorrido adaptado aos distintos niveis de Secundaria no que, a través dunha escolma de obras, daremos a coñecer algunhas das pezas máis destacadas da colección do museo. Dun xeito ameno e atractivo, fomentando en todo momento a participación e o diálogo entre os alumnos, descubriremos as distintas lecturas que se lle poden dar a unha mesma obra de arte.

Visita dinamizada - 1º, 2º, 3º, 4º ESO e Bacharelato

Que papel xogan e xogaron as mulleres no mundo da arte? Esta será a cuestión fundamental que nos servirá como fío conductor e punto de arranque da visita. Centrarémonos en dous aspectos distintos: a representación artística da muller durante a historia da arte e o papel da muller como creadora.

Visita dinamizada - 1º, 2º, 3º, 4º ESO e Bacharelato

Nesta actividade pensada para os alumnos e alumnas dos distintos niveles da Secundaria, o fío conductor será a vinculación entre as artes plásticas e o mundo das letras. Será un percorrido no que traballaremos a arte de xeito transversal. A historia da pintura e da escultura non se pode desvincular do que acontece noutras expresións artísticas distintas e moitos dos autores da nosa colección se viron inspirados dun xeito directo ou indirecto polo mundo das letras.

Visita dinamizada - 1º, 2º, 3º, 4º ESO e Bacharelato

Achegarémonos á figura de Fracisco de Goya a través das series de gravados que conserva o Museo de Belas Artes: Reproduccións dos cadros de Velázquez, os Caprichos, os Desastres, os Disparates ou a Tauromaquia.

Comezaremos o percorrido comentando os gravados que fixo Goya copiando os cadros de Velázquez para a súa difusión. Foi a partires deste encargo real, que Goya aprende a técnica e comeza a usar o gravado como vehículo fundamental da súa expresión artística.